EN

(+86)10-67832716/17

/
折叠坩埚加热源

折叠坩埚加热源

 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-1 1.34 273 366 1600°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-5 1.79 346 619 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-7 1.47 187 275 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-8 1.73 199 344 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-9 1.93 191 369 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-10 1.7 191 325 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-13 2.19 339 742 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DCH-14 3.82 525 2006 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DME-19 1.26 257 324 1600°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DME-20 1.16 169 196 1600°C
产品描述

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

关于我们

联系方式

地址:北京市经济技术开发区经海三路29号
电话: (+86)10-67832716/17
手机:13901368207
传真: (+86)10-67814077
邮箱: de@deproducts.com

微信二维码

 COPYRIGHT© 2020北京德仪天力科技发展有限公司版权所有 京ICP备05065635号

德仪科技
德仪科技