EN

(+86)10-67832716/17

/
氧化铝镀层蒸发舟

氧化铝镀层蒸发舟

Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS1-AO-Mo 0.95 105 100 1200°C
DS1-AO-W 1 106 106 1200°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS9A-AO-Mo 1.21 130 157 1200°C
DS9A-AO-W 1.17 125 146 1200°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS2B-AO-Mo 1.12 141 158 1200°C
DS2B-AO-W 1.13 141 159 1200°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS9B-AO-Mo 1.34 201 269 1200°C
DS9B-AO-W 1.29 190 245 1200°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS3-AO-Mo 0.79 141 90 1200°C
DS3-AO-W 0.83 117 97 1200°C
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS9C-AO-Mo 1.14 248 283 1200°C
DS9C-AO-W 1.35 268 362 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS8C-AO-Mo 1.31 253 331 1200°C
DS8C-AO-W 1.27 257 326 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS9F-AO-Mo 1.5 586 879 1200°C
DS9F-AO-W 1.4 635 889 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS21-AO-Mo 1.34 207 277 1200°C
DS21-AO-W 1.47 204 300 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS29-AO-Mo 1.41 220 310 1200°C
DS29-AO-W 1.34 294 394 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS35A-AO-Mo 1.05 144 151 1200°C
DS35A-AO-W 0.95 136 129 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS35B-AO-Mo 0.9 137 123 1200°C
DS35B-AO-W 0.89 130 116 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS36-AO-Mo 1.34 289 387 1200°C
DS36-AO-W 1.25 268 335 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS37-AO-Mo 1.23 326 401 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS38A-AO-Mo 1.22 181 221 1200°C
DS38A-AO-W 1.2 169 203 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS38B-AO-Mo 1.04 167 174 1200°C
DS38B-AO-W 1.04 156 162 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS42B-AO-Mo 1.35 262 354 1200°C
DS42B-AO-W 1.41 245 345 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DS45B-AO-Mo 1.27 264 335 1200°C
DS45B-AO-W 1.43 264 378 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DSB3-AO-TA 1.54 295 454 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DSB3A-AO-Ta 1.54 295 454 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DSB5-AO-Ta 2.2 314 691 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DSB5A-AO 0 0 0 N/A
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DME3-AO-Mo 0.86 151 130 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DME4-AO-Mo 0.83 116 96 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DME6B-AO-Mo 0.84 106 89 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DME9-AO-Mo 0.8 83 66 1200°C
 
Part #: Volts: Amps: Watts: Temp:
DME22-AO-Ta 1.3 259 337 1200°C
 

Alumina Coated Tungsten Baskets

 

 

Part Number Wire Dia.  “A”  Inside  “B”  “C”
Top I.D. Depth OAL Height
DACWB-1 0.020" 0.150" 0.225" 4" 0.375"
DACWB-2 0.040" 0.375" 0.350" 4" 0.500"
DACWB-3 0.040" 0.420" 0.425" 4" 0.575"
DACWB-4 0.040" 0.790" 0.725" 3 1/4" 0.875"
DACWB-5 0.050" 0.500" 0.775" 4" 0.925"
DACWB-6 0.060" 0.900" 0.975" 4" 1.125"

 

产品描述
下一个

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

关于我们

联系方式

地址:北京市经济技术开发区经海三路29号
电话: (+86)10-67832716/17
手机:13901368207
传真: (+86)10-67814077
邮箱: de@deproducts.com

微信二维码

 COPYRIGHT© 2020北京德仪天力科技发展有限公司版权所有 京ICP备05065635号

德仪科技
德仪科技